February 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
January 26, 2020 January 27, 2020 January 28, 2020

7:00 pm: LVRAC NET

January 29, 2020 January 30, 2020 January 31, 2020 February 1, 2020

6:00 am: Las Vegas Monthly HAM Swap Meet

February 2, 2020 February 3, 2020 February 4, 2020

7:00 pm: LVRAC NET

February 5, 2020 February 6, 2020 February 7, 2020 February 8, 2020
February 9, 2020

10:00 am: Radio Day At Spring Mountain Ranch State Park

February 10, 2020 February 11, 2020

7:00 pm: LVRAC NET

February 12, 2020 February 13, 2020 February 14, 2020 February 15, 2020
February 16, 2020 February 17, 2020 February 18, 2020

7:00 pm: LVRAC NET

February 19, 2020

6:00 pm: LVRAC General Meeting

February 20, 2020 February 21, 2020 February 22, 2020
February 23, 2020 February 24, 2020 February 25, 2020

7:00 pm: LVRAC NET

February 26, 2020 February 27, 2020 February 28, 2020 February 29, 2020

Return to calendar